Lukomir & Sarajevo

“Pružen na obroncima Bjelašnice, Lukomir je sa starim kamenim kućama i štalama sa crvenim krovovima zaista bajkovit. Romantiziran kao posljednje bosanskohercegovačko selo, prepun je divnih i iskrenih ljudi, karaktera izvana izvajanih surovim okolnostima života, a iznutra ipak neukaljanih i čistih.

U njemu se još uvijek njeguje tradicija bjelašničkih sela, sa ponosom nose nošnje i izvode stada ovaca na ispašu. To je već sada jedinstveno u ovom dijelu svijeta. Koliko god “posljednje bosansko selo” zvučalo romantično, tradicija i kultura bjelašničkih sela iščezava.

Zabilježiti je fotografijom, dokumentom i prenijeti što većem broju ljudi širom svijeta, način je na koji sam ja vidio i želim tu baštinu dugotrajno očuvati od zaborava i zaštititi. Jednog dana kad nas, koji svjedočimo ove trenutke, više ne bude ostat će zabilježene te divne priče jednog vremena i jedne bogate tradicije.”

”Stretched out on the slopes of Bjelasnica Mountain, Lukomir is a true fairytale village with old stone houses and barns with red roofs. Romanticized as the last village in Bosnia and Herzegovina, it is full of wonderful and sincere people, characters carved on the outside by the harsh circumstances of life, and on the inside still cheerful and full-hearted.

They still nurture the tradition of Bjelasnica villages, proudly wear traditional costumes and take sheep to pasture, which is already unique in this part of the world. As romantic as the “last Bosnian village” may sound, the tradition and culture of Bjelasnica villages are disappearing. Capturing it with a photograph, documenting, and spreading it to as many people around the world as possible is the way I want to preserve and protect this heritage for a long time. One day, when we, who are witnessing these moments, are no more, these wonderful stories of one time and one rich tradition will remain recorded.”

Sead Šašivarević

1

Image 1 of 7