Vijećnica | City Hall

Serija fotografija posvećenih Sarajevskog Vijećnici, napravljenih pred početak i za vrijeme pandemije