Bio

English

Sead Šašivarević is a 49-year-old born in Banja Luka. He is fluent in English and German. After graduating from the Faculty of Economics in Sarajevo with a major in marketing, as well as a master’s degree in journalism in Austria, Sead spent most of his professional career and life in Sarajevo. With over 17 years of experience in the financial sector, including a significant amount in top positions, Sead was an active member of the Commission for Money and Capital Markets and actively participated in several important projects such as the merger of Privredna Banka Zagreb and Intesa Sanpaolo Bank in BiH, and the creation of the “White Book” for the Association of Banks in BiH, among others. Members of the team Sead led through the Years are now in top positions in almost all of the largest banks in BiH.

After finishing his career in the financial sector in 2019, Sead turned his attention to professional photography, with which he has achieved significant success and participated in several important local projects. These include the book “Monograph of Sarajevo 2020,” the best creative photography at the Sarajevo Photo Festival 2022, a photograph of Lukomir on a BH postage stamp on World Tourism Day 2020, a photograph of the Cvrcka river used by Leonardo DiCaprio in a campaign to preserve the rivers of BiH, a photograph of Lukomir used for the promotion of BiH at tourism fairs, used by USAID tourism, and the “10-10-10” Lukomir photography exhibition in Kyoto, Japan, in 2020.

Sead is the founder and driving force behind the Lukomir Summer Photography School, which has been running since 2020 and has received great success and public attention. He also actively participates in promoting BiH and its natural beauty through various workshops and photography tours throughout the country.

Sead is also a co-founder and the creative force behind several tourism projects, such as the establishment of the Vagabond Hostel in Sarajevo (This is the Place) in 2013, where he was the creative force behind the logo, mission, and vision as well as the marketing strategy, and in the development of the tourism agency Travelplus.

In 2021, Sead and his family launched and are fully dedicated to a new project with aim to raise awareness about the need to return to nature, preserve soil, water, and organic farming under the name of OZ – Promised Land (A place that returns love).

Bosanski

Sead Šašivarević, 49., rođen je u Banjaluci. Govori tečno engleski i njemački jezik. Nakon završetka ekonomskog fakulteta u Sarajevu (smjer marketing) te novinarskog master studija u Austriji, profesionalnu karijeru i većinu života proveo je u Sarajevu. Sa preko 17. godina radnog iskustva u finansijskom sektoru, od čega veliki dio na vodećim pozicijama, Sead je bio aktivan član Komisije za tržište novca i kapitala, i aktivno učestvovao u nekoliko značajnih projekata, kao što su spajanje Privredne Banke Zagreb i Intesa Sanpaolo banke BiH, zatim kreiranje „Bijele knjige“ udruženja Banaka BiH itd. Članovi tima kojim je rukovodio Sead, danas su na vodećim pozicijama u gotovo svim najvećim bankama u BiH.

Nakon završetka karijere u finansijskom sektoru 2019. gdine, Sead se posvetio profesionalnoj fotografiji, sa kojom je ostvario značajne uspjehe i sudjelovao u nekoliko značajnih lokalnih projekata, kao što su Knjiga „Monografija Sarajeva 2020“, najbolja kreativna fotografija na Sarajevo photo festivalu, fotografija Lukomira na BH poštanskoj markici na svjetski dan turizma 2020., fotografija rijeke Cvrcke, korištena od strane Leonarda di Capria u kampanji za očuvanje BH rijeka, fotografija Lukomira za promociju BiH na turističkim sajmovima, korištena od strane USAID turizma, izložba fotografija Lukomira pod nazivom „10-10-10“ u Kyoto-u u Japanu 2020. godine itd.

Sead je osnivač i pokretač Ljetne Škole fotografije u Lukomiru, pod krilaticom “Bajka koja traje”, koja se realizira od 2020. godine i koja je ostvarila veliki uspjeh i pažnju javnosti, te aktivno sudjeluje u promociji BiH i njenih prirodnih ljepota kroz razne radionice i fotografske ture kroz BiH. Također je suosnivač i idejni kreator nekoliko projekata u turizmu, kao što su: osnivanje Hostela Vagabond u Sarajevu (This is the Place) 2013. godine, gdje je bio idejni kreator logo-a, misije i vizije te marketinške strategije, zatim u izradi strategije razvoja turističke agencije Travelplus.

U 2021. godini Sead zajedno sa porodicom pokreće i trenutno je potpuno posvećen novom projektu povećanja svijesti o potrebi povratka čovjeka prirodi, očuvanju tla, vode i uzgoja hrane na prirodan organski način pod nazivom OZ-Obećana zemlja (Mjesto koje uzvraća ljubav).